top of page
SPORT-ENT%20logo%20email_edited.jpg
Soccer%20ball%20on%20grass%20green%20fie
Dvojna kariera

ŠPORTNIKI.

 

V skladu s dokumentom „Smernice EU o dvojni karieri športnikov: priporočeni ukrepi politike v podporo dvojnim karieram v visokozmogljivem športu“ (2012) „… Oblikovanje programov dvojne kariere mora ustrezati posamezniku športnikov  potrebe ob upoštevanju njihove starosti, športne specializacije, karierne stopnje in finančnega stanja, pri čemer športniki sami prevzemajo vedno večjo odgovornost, ko napredujejo skozi kariero …«

Podobnosti med podjetnikom in nogometašem so presenetljive. Da bi bil udeleženec uspešen v kateri koli areni – v poslovni pisarni ali na igrišču – se mora udeleženec naučiti maksimirati svoje prednosti in negirati svoje slabosti. Združevanje teh dveh disciplin je inovativno in edinstveno ter bo zagotovilo ustrezno miselnost in kompetence za posameznika, da bo uspel kot podjetnik. Z mešanim pristopom učenja se lahko naučijo, kaj je potrebno – učenje praktičnega pristopa v nogometnem klubu in teoretičnega pristopa z uporabo spletnega programa usposabljanja.

Fans%20in%20Sports%20Event_edited.jpg
Registrirajte se, če želite biti na tekočem

Hvala za oddajo!

logosbeneficaireserasmusright_en_edited.

Cilj tega projekta, ki ga financira EU, je ustvariti sklop USPOSABLJANJA  & PODPORNI MATERIALI za zagotavljanje resničnih priložnosti posameznikom, ki se ukvarjajo s športom, da izboljšajo svojo »pot zaposljivosti« z razvojem svojih podjetniških veščin in kompetenc. To bo doseženo z izkoriščanjem komplementarnih in prekrivajočih se razsežnosti podjetništva in športa, s čimer se povečajo njune možnosti za dvojno kariero. Nogometni šport bo uporabljen kot "metodološka predloga" za prilagoditev in izvajanje drugih športov.

bottom of page