top of page

Projektni partnerji

SPORT-ENT logo email.jpg

Nogometna zveza Slovenije (Nogometna zveza Slovenije) (Slovenija) - PROMOTER PROJEKTA

Nogometna zveza Slovenije je kot krovna nogometna zveza odgovorna za razvoj in organizacijo nogometa v Sloveniji. Organizira klubska tekmovanja (nogomet in futsal) na državni in regijski ravni v vseh kategorijah (tako moški kot ženske), skrbi za svoje reprezentance, razvoj mladinskega in osnovnega nogometa, registracijo klubov in igralcev, izobraževanje klubov, trenerjev, sodniki, organizacija prireditev itd. Nogometna zveza Slovenije ima 11 konstitutivnih članov, od tega 9 območnih zvez, sodniško zvezo in zvezo trenerjev. Uprava NZS ima 45 zaposlenih. Organizacijo sestavljajo občni zbor, predsednik in izvršni odbor, nadzorni svet, prvi in drugostopni organi, svetovalni odbori in uprava. Administracijo vodi generalni sekretar in je razdeljena na več enot: tehnična, tekmovanja in licenciranje, finance, izvršna služba, mednarodna in pravna, trženje in komuniciranje, upravljanje dogodkov. Nogometna zveza Slovenije ima v letu 2019 aktivnih 281 klubov s 1.515 ekipami, 49.000 prijavljenimi igralci, 960 sodniki in 1.523 aktivnimi trenerji.  https://www.nzs.si

 

Nogometna zveza Makedonije  

Nogometna zveza Makedonije ima privilegij, odgovornost in priložnost, da organizira nogomet v Makedoniji v vseh njegovih vidikih. Delamo na razvoju amaterskega in profesionalnega nogometa v partnerstvu in sodelovanju s FIFA in UEFA, kot nogometni organizaciji, kjer sodelujemo kot pridruženi člani. Pri razvoju sodelujemo tudi z Vlado Republike Makedonije, z lokalnimi podjetji in seveda s sponzorji. Ker prevzemamo vlogo in odgovornost pri organizaciji nogometa, se moramo prilagajati nenehno spreminjajočemu se in razvijajočemu se okolju. Soočiti se moramo z vsemi novimi izzivi, ki jih nogomet prinaša na svetu. Postaviti si moramo nove cilje, ki nas bodo pripeljali do uspeha, na pošten način in ki bodo predstavljali prave vrednote. Vsako leto se bomo trudili biti zmagovalci v športu, organizaciji in administraciji. Naše poslanstvo je služiti in voditi Nogometno zvezo Makedonije k doseganju ciljev in graditi integriteto, ki temelji na uspešnem vodenju, da bi nogometno igro ohranili v celoti; Zaščititi in skrbeti za prihodnost nogometa, z ravnanjem zmagovalne miselnosti in z omogočanjem iskanja karierne poti vsem, ki želijo biti del nogometne igre v Makedoniji. Naše poslanstvo je tudi odpreti vrata sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi organizacijami, združenji, klubi, ligami, gledalci, navijači in vsemi ostalimi deležniki, ki vodijo igro in podpirajo rast, razvoj in kontinuiteto makedonskega nogometa. .  http://ffm.mk/en

TDM 2000 International (Italija)

Leta 2008 se je rodila TDM2000 International kot neodvisna organizacija, ki si prizadeva spodbujati sodelovanje prek institucije obsežne evropske mreže uveljavljenih mladinskih nevladnih organizacij. Trenutno štejemo 30 članov v 24 državah.  Dejavni pri razvoju strategij za reševanje vprašanj, ki zadevajo evropsko mladino, jih naše delo podpira pri doseganju dejavne vloge v njihovi skupnosti, da bi vnesli ustvarjalnost in inovativne ideje v smeri pridobivanja kompetenc, ki so koristne tudi za vstop na trg dela. Ustvarjamo povezave med mladimi odraslimi, oblikovalci politik, mediji in drugimi deležniki, ki spodbujajo vključevanje mladih v proces odločanja in poudarjajo njihovo ključno vlogo za naše družbe. Kot krovna organizacija je naš glavni cilj podpirati rast naših članov z ustvarjanjem in zagotavljanjem orodij za spodbujanje njihovega opolnomočenja.  https://www.tdm2000international.org

 

FIBA Europe eV (Nemčija)

FIBA Europe je cona, ustanovljena v skladu s splošnim statutom Mednarodne košarkarske zveze (FIBA). FIBA Europe je organizirana kot registrirana zveza. Njegov sedež je v Münchnu v Nemčiji. FIBA Europe je sestavljena iz 50 nacionalnih zvez članic in je določena kot edini pristojni organ, ki ga je FIBA pooblastila in pooblastila za spodbujanje, nadzor in usmerjanje vseh moških in ženskih košarkarskih dejavnosti v evropskem območju. FIBA Europe ta namen izpolnjuje zlasti za spodbujanje vadbe košarke na ozemlju pod njeno jurisdikcijo. Na primer z izobraževanjem in usposabljanjem igralcev, sodnikov in trenerjev, podporo ekipam na mladinskih tekmovanjih, podporo košarki invalidov in s stalnim nadzorom organizacije mednarodnih tekmovanj v Evropi, tako reprezentančnih kot klubskih ekip. in ob strogem spoštovanju uradnih košarkarskih pravil FIBA. Trenutno FIBA Europe zaposluje 28 stalnih članov osebja. V različnih obdobjih leta je zaposlenih tudi do 50 samostojnih izvajalcev.  http://www.fiba.basketball/europe  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres (Gospodarska zbornica Caceres – CCC) (Španija)

Uradna gospodarska, industrijska in storitvena zbornica Cáceres (odslej CCC) je družba javnega prava, ustanovljena leta 1899, katere glavni cilj je zastopanje, promocija in obramba splošnih interesov trgovine, industrije in storitev v provinci Cáceres. CCC aktivno sodeluje z več kot 30.000 regionalnimi podjetji, ki jim služijo prek svojih  regionalna mreža: 3 lokalne podružnice, 2 podjetniška inkubatorja (začasna zgradba zavetišča, namenjena novoustanovljenim podjetjem) in 2 poslovni enoti na enem mestu, ki na ta način pokriva svojo regijo in zagotavlja vrednost za izvajanje programov gospodarskega razvoja.  V preteklih letih je CCC upravljal javna sredstva ESRR in ESS za promocijo poslovanja, ITC, inovacije, podjetništvo, zaposlovanje in izobraževanje, tako da imajo osebje in strokovno znanje, potrebno za sodelovanje v projektih EU, povezanih s potrebami MSP.  https://www.camaracaceres.com

Fundacija za podjetniško udeležbo (TFEP) (Združeno kraljestvo)  

EU15 Ltd je podjetje za usposabljanje in razvoj programske opreme, ki je specializirano za rešitve e-učenja za javni in zasebni sektor. EU15 Ltd ponuja celotno paleto svetovalnih storitev za vse vrste organizacij in njeno osebje že več kot 25 let razvija programe usposabljanja (tako na spletu kot zunaj njega). Leta 2013 (s finančno podporo vlade Združenega kraljestva) je EU15 ustanovila specializiran oddelek – FUNDACIJA ZA PODJETNIŠKO SODELOVANJE (TFEP – http://www.tfep.org ), katerega glavni cilj je razvoj in implementacija podjetniškega ekosistema za pomagati podjetnikom pri razvoju, inovacijah in partnerstvu z drugimi podjetji. Osebje TFEP bo vodilo projektne dejavnosti EU15, saj je bilo vključeno v številne dejavnosti v zvezi s podjetništvom, ki jih lahko najdete na naši spletni strani (http://www.tfep.org) in vključuje dejavnosti, kot je zagotavljanje orodje za samoocenjevanje sposobnosti na spletu za nadobudne in obstoječe podjetnike; program podpore podjetništvu Barbadosa (BESP) – program skupnega podjetja z vlado Barbadosa; Caribbean Entrepreneurship Learning Initiative (program skupnega podjetja z Organizacijo vzhodnokaribskih držav (OECS) – pokriva 9 karibskih otokov).

Zveza nogometnih zvez Azerbajdžana (AFFA)

Zveza nogometnih zvez Azerbajdžana je bila ustanovljena leta 1992 kot javna zveza po zakonodaji Republike Azerbajdžan in je članica UEFA in FIFA. AFFA je s svojimi 4 konstitutivnimi člani od takrat odgovoren organ v Azerbajdžanu za razvoj in organizacijo nogometa. Glavne funkcije AFFA so organizacija nogometnih tekmovanj, izdajanje licenc za udeležbo na tekmovanjih, podpora tistim, ki želijo sodelovati pri razvoju nogometa v Azerbajdžanu, zlasti na podeželju in tako naprej. AFFA in njene članske zveze organizirajo več nogometnih tekmovanj v Azerbajdžanu, kot so azerbajdžanska premier liga, pokal Azerbajdžana in številna druga amaterska tekmovanja. AFFA ima svoj vrhovni upravni organ – konferenco AFFA in izvršni organ – Izvršni odbor. Organizacijska struktura vključuje tudi predsednika, podpredsednike in generalnega sekretarja. AFFA svoje vsakodnevno delo izvaja v okviru več oddelkov, vključno z računovodstvom in financami, pravnimi sredstvi, marketingom in številnimi drugimi. AFFA podpira nogometaše pri udeležbi na tečajih za licenciranje nogometnega trenerja. Za nogometaše je 50 % popust za udeležbo na tečajih C, B in A licence, za nogometašice pa je celo brezplačen. Empowerment Academy for Girl Players je bila ustanovljena v okviru partnerstva z UNICEF-om. Povabljeni strokovnjaki pomagajo dekletom krepiti svoje temeljne življenjske spretnosti s serijo tečajev za igralke U-17 WNT. V okviru tečaja UNICEF izvaja tudi psihološko vodenje udeležencev. V letu 2019 bo Akademija razširila svoj doseg na druge ekipe in pregledala kadre strokovnjakov, da bi zagotovila trajnost projekta. AFFA ima več kot 100 plačanih zaposlenih.  https://www.affa.az/index.php

bottom of page