top of page

Rezultati projekta

SPORT-ENT logo email.jpg

IO1 - PODJETNIŠKI PROGRAMI ZA ŠPORTNIKE – PREGLEDNA VAJA : Vodja: FAS (Slovenija)

1. marec 2020 – 30. september 2020

Prva faza projekta bo sestavljena iz dveh delov: (i) pregled različnih spletnih podjetniških programov, POSEBNO CILJANIH ŠPORTNIM LJUDJEM, z namenom izdelave primerjalne ocene njihove vsebine ter pregled in opredelitev najboljše prakse in (ii) objava evropski pregled literature, ki katalogizira, katero gradivo v zvezi z nogometom in usposabljanjem PODJETNIŠTVA je trenutno, npr. programi usposabljanja, podporno gradivo, raziskovalno gradivo.

IO2 - PODJETNIŠTVO IN NOGOMET - PROGRAM USPOSABLJANJA - Vodja: TDM 2000 International  (Italija)

1. oktober 2020 – 30. september 2021

Kot rezultat ugotovitev rezultata 1 bo vodilni partner koordiniral, razvijal, prilagodil, kulturaliziral in »pilot test« ciljno usmerjene programe usposabljanja za športnike v zvezi s podjetništvom in nogometom. (Čeprav bodo nastali rezultati prenosljivi na druge športe).

IO3 SPORT-ENT PODPORNA PLATFORMA – Vodja: Fundacija za podjetniško udeležbo (TFEP) (EU15) (UK)

1. februar 2021 – 30. november 2021

Cilj tega rezultata je ustvariti internetno platformo za usposabljanje in podporo, kjer bodo nameščena interaktivna orodja in gradiva za usposabljanje, razvita kot del rezultata 2.

bottom of page