top of page

Anketa

SPORT-ENT logo email.jpg

PODJETNIŠKI PROGRAMI ZA ŠPORTNIKE – PREGLEDNA VAJA.

1. marec 2020 – 30. september 2020

Ta mednarodna raziskava, v kateri je sodelovalo približno 400 mladih nogometašev iz 6 evropskih nacionalnih nogometnih zvez, je igralcem postavila na desetine vprašanj o njihovem odnosu do njihove druge karierne poti. 


Ciljna skupina so bili nogometaši, stari od 18 do 30 let, ki aktivno nastopajo v profesionalnih in polprofesionalnih ekipah ter nogometnih ligah.


Raziskava je bila izvedena julija 2020 med 395 nogometaši. Oblikovan je bil spletni kvantitativni vprašalnik, namenjen profesionalnim/polprofesionalnim nogometašem, ki so ga razširili med nogometaše po državah.


328 udeležencev ankete je podalo popolne odgovore, ki so analizirani v tem poročilu. Anketiranci so bili predvsem:

​​

  • prebivalci Slovenije (37 %; n=122), Severne Makedonije (32 %; n=106) in Azerbajdžana (18 %; n=60),

  • moški (83 %; n=273),

  • starost med 16 in 30 (89 %; n=293),

  • plačajo njihovi klubi za igranje nogometa (73 %; n=240), od tega večina za polni delovni čas (58 %; n=135).

Anketa je bila zasnovana posebej za zbiranje mnenj aktivnih mladih nogometašev o njihovi karieri, potem ko prenehajo igrati nogomet.

 
Rezultati raziskave kažejo, da nogometaši želijo postati podjetniki, bodisi kot specialisti, izvajati skupnostne programe, izobraževalne programe ali neprofitne organizacije, postati vlagatelji v novoustanovljena podjetja ali inovirati izdelke, storitve in tehnologije. Igralci lahko med svojim podjetništvom uporabljajo različne veščine: disciplino, timsko delo, potrpežljivost, spoštovanje in odpornost.
 


Glede na raziskavo priporočamo, da se nogometašem omogoči usposabljanje za podjetništvo, da bi jim po nogometni karieri zagotovili morebitno profesionalno alternativo oziroma da bi lahko v času na nogometnem igrišču pristopili k športnemu igrišču s poslovnega vidika. .

 

Cenili bi tudi mentorsko podporo pri njihovi nadaljnji karieri in so pripravljeni vložiti svoj čas v usposabljanje na temo podjetništva.

 

Postati podjetnik ni le možnost ustvarjanja ekonomskega dohodka, temveč tudi možnost profesionalne rasti, kar bi igralce najbolj spodbudilo k udeležbi na tovrstnih tečajih.


 

bottom of page